Bol

Grčevito stižem kraj jorgan Privlačim ga ledenim usnama Da ugušim jezivi Krik koji protresa cijelo moje biće Na usnama opori, gorki Metalni ukus kojeg su...