Prošlost zarobljava

U ovoj noći

Treperavoj i snenoj

Neću misao pokoniti tebi

Ni misliti šta je juče sa sobom donijelo

Juče, prošlost koja uništava

Zarobljava u svojim čeličnim lancima

Koji se ne mogu nikako otrgnuti

Zašto biti zarobljen!?

Mnogo je ljepše imati svoju slobodu

Koja svijetli poput nebeskih zvjezdica na horizontu

Dajući sjaj plamene baklje

Unoseći ozračje nade i optimizma

Dajući sveopštu svemoć

Krila koju imahu krilati vrani konji

Čizme od sedam milja

Ne, ne mogu biti ptica zlatnog kaveza

Hrlim u blaženu slobodu

Sama, ali srećna

suncica77
Hehehehe, ma mogla bih napisati cijeli roman o sebi, a to bi znacilo da sam narcisoidna, hehehe. Neka drugi o meni sude jer "ko je taj ko moze da mi kaze ko sam ja".

Komentariši