beats by dre cheap

Dijete tuge

Noćas ću isplakati

Okean suza i potopi
ću njima Majku Zemlju

Koja još nije upoznala ovoliku

Bol koja pritiš
će moje majušno

Srdašce koje ne mo
že

Da podnese misao da ti nisi tu

Više za mene, ve
ć da si

U zagrljaju druge
žene

Sada tebi voljene koju

Zoveš mojim imenom

Imenom ljubavi

Jau
čem iz sveg glasa

Kidam utrobu Majke Zemlje

Svojim  reskim i bolnim urlicima

Koje Ona ne upozna otkako

Je
života na njoj

Vi
čem, jaučem, urličem iz sveg glasa

Pla
čem, lijem gorke suze

O, ti nju zoveš mojim imenom

Imenom ljubavi

A ja nemam koga da zazovem

Doli Majku Zemlju i njene okeane

Da me na svojim talasima odnesu

Na neke mra
čne i tužne obale

O, Maj
čice, otvori svoju utrobu

Progutaj sav moj bol i jad

O, Maj
čice

Na
đi utočište za Svoje Dijete

Koje se od danas zove

Dijete Tuge
Suncicin blog - poezija
http://suncica77poezija.blogger.ba
21/12/2008 22:41