beats by dre cheap

Ljubavni zanos

Kad srce zaigra a oko zasjaji

Od pomisli nježne i topline neke,

Što obuzme dušu, jurnu osecaji.

Ko plima ili bujica uskovitlane rijeke.

Tad letjeti mogu po plavome nebu,

I gorama bujnim od mojega htjenja,

Na krilima zanosa zaigrale duše ,

Sletje
ću na grane još ne probuđena.

Sletje
ću na krošnju bujnih osjećanja,

Od zanosa silna s perom laste male.

Iz gnijezda od slame napravljenog davno,

Gdje ljubav je
čuvala svoje želje male.


I ne
ću da stanem želim da jos letim,

U krilima snage, utkana u njima,

Ni vetrovi jaki ne mogu im uzeti,

Ono što srcu donijela je plima.

Svu ljubav što imam, moja krila mala,

Da
ću gori, nebu, pjeni morskog vala,

Da
ću i i sve slamke pticama iz luga,

Da ovlada njima sre
ća a ne tuga.

Želim da na nebu zaiskre sve zvijezde

Za svakog po jedna u sazvez
đu sreće,

Na nebeskim plavim obrisima sjaja,

U srcima
čežnje, ljubav nek zavlada.

Suncicin blog - poezija
http://suncica77poezija.blogger.ba
19/12/2008 22:30